W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywaną Bożym Ciałem, każdy chrześcijanin mógł wyrazić swoją wdzięczność Panu Bogu za dar Eucharystii, w której Jezus pozostał z nami aż do skończenia świata. W naszej świątyni uczyniliśmy to, jak co roku, poprzez uroczystą Eucharystię o godz. 1630, a po niej procesją Eucharystyczną ulicami naszej parafii. Całej uroczystości przewodniczył i wygłosił słowo Boże o. Łukasz Stec OFMCap. - Rektor WSD OO. Kapucynów.