O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o godz. 15.00, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej (por. Dz. 1572).

W naszej bazylice w drugą niedzielę Wielkanocy, kiedy obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 zostało odprawione nabożeństwo przed obrazem Jezusa Miłosiernego.