„Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1). Naśladując Marię Magdalenę i dwóch uczniów, którzy pierwsi przybyli do grobu, o godz. 6.00 wyruszyliśmy z pustego grobu na procesję rezurekcyjną po krużgankach klasztornych, aby cieszyć się ze zwycięstwa Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Zmartwychwstał i żyje prawdziwie. Niech ta radość towarzyszy nam na co dzień.