O godz. 16.30 rozpoczęliśmy obchody Misterium Męki Pańskiej.  Punktem kulminacyjnym liturgii stała się adoracja Krzyża, podczas której każdy wierny mógł podejść, aby w geście uniżenia ucałować i wyrazić wdzięczność Zbawicielowi za dar misterium zbawienia, które dokonało się na Krzyżu. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale swoje oczy zwraca na Krzyż miejsce zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Na zakończenie całej liturgii upamiętniając złożenie ciała Chrystusa w grobie, Najświętszy Sakrament został wystawiony w tzw. Grobie Pańskim, gdzie wierni będą mogli adorować Chrystusa do rozpoczęcia Liturgii Wigilii Paschalnej.