Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. (KKK 1324-1327)

 

Msze Święte w Bazylice Narodzenia NMP

 

Przygotowania do Sakramentu I Komunii Świętej

Dziecko przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w naszej parafii powinno brać udział w:

 • coniedzielnych Mszach świętych o godz. 11.00,

 • Mszach świętych mistagogicznych w niedziele (9 X, 20 XI, 19 II) o godz. 14.00,

 • Nabożeństwach różańcowych we wszystkie wtorki października (4 X, 11 X, 18 X, 25 X) o godz. 18.15,

 • Roratach w Adwencie we wtorki (29 XI, 6 XII, 13 XII, 20 XII) o godz. 17.15,

 • Drogach Krzyżowych we czwartki (9 III, 16 III, 23 III, 30 III, 6 IV) o godz. 17.30.

Nabożeństwa okolicznościowe:

 • Rozdanie różańców – 4. X 2016r., o godz. 18.15 – wszyscy.

 • Rozdanie łańcuszków:

– 6. XII 2016r., o godz. 17.15 – Muzyczna Szkoła Podstawowa.

– 13. XII 2016r., o godz. 17.15 – Szkoła Podstawowa nr 7.

– 20. XII 2016r., o godz. 17.15 – Szkoła im. P. Michałowskiego.

 • Rozdanie książeczek do nabożeństwa:

– 9. III 2017r., o godz. 17.30 – Muzyczna Szkoła Podstawowa.

– 16. III 2017r., o godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa nr 7.

– 23. III 2017r., o godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

Spotkania z rodzicami :

 • 4. X 2016r., o godz. 19.00 – Sala „Eliaszówka”– Muzyczna Szkoła Podstawowa.
 • 11. X 2016r., o godz. 19.00 – Sala „Eliaszówka”– Szkoła Podstawowa nr 7.

 • 18. X 2016r., o godz. 19.00 – Sala „Eliaszówka”– Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

Dodatkowe zebrania z rodzicami - terminy będą podawane dzieciom do zeszytów przez katechetów lub podane w ogłoszeniach parafialnych.

 

Metryka sakramentu chrztu świętego dziecka – do 25 stycznia 2017 r. (termin nieprzekraczalny!!!)

 

Uroczystości I Komunii Świętej w Bazylice Nawiedzenia NMP "Na Piasku" w roku 2017

 

 • 7 V 2017 r. o godz. 10.00 – Szkoła Muzyczna
 • 7 V 2017 r. o godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa Academos
 • 14 V 2017 r. o godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa nr 7
 • 14 V 2017 r. o godz. 12.00 – Szkoła im. P. Michałowskiego